KEN-Kompetentny Europejski Nauczyciel
Projekt realizowany będzie od 01.02.2013 do 31.12.2014

Konferencja podsumowująca

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt KEN – Kompetentny Europejski Nauczyciel, która odbędzie się 4 grudnia 2014 o godz. 13.00 w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.
Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza do udziału  w szkoleniach  z języka angielskiego oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowanych w ramach projektu KEN-Kompetentny Europejski Nauczyciel współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Rekrutacja do projektu  Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Szkoleniach Nauczycieli, prowadzonych w ramach Projektu, będą przyjmowane od dnia 1 marca 2013 roku do wyczerpania limitu miejsc.

KLUE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.